top of page
Yaşlı MF çift

Hastalar için

Geriatri nedir?

Yirminci yüzyıl başlarından itibaren ortalama insan ömrünün uzaması ile geriatri kavramı ortaya çıkmaya başlamıştır. Tahmin edileceği gibi MÖ 5000 yıllardaki gibi beklenen yaşam süresinin 25-30 yıl civarında olduğu bir dönemde geriatriden bahsetmek mümkün değildir.

Yapılan çalışmalar;

• 60-65 yaş ve sonrasının hastalıklarının erişkinlerden farklı bir seyir izlemesi ve farklı bulgularla ortaya çıkabilmesi

• Bu yaş grubunda ilaç etkileşimlerinin çok daha fazla görülmesi

• Normal yaşlanma süreci ile hastalık bulgularının birbiri ile karıştırılabilmesi

• Bu yaş grubunun tedavisinde yer alan hekim sayısının artması ile gerek aşırı/yanlış tedavi oranlarının artması ve gerekse sağlık maliyetlerinin artmasının saptanması bu yaş grubunun hastalıklarının pediatri gibi bir ayrı branş olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyması ile Geriatri Bilim Dalı ortaya çıkmıştır.

Geriatri; 60-65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunları, hastalıkları, sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri, koruyucu hekimlik uygulamaları ve toplum yaşlanması ile ilgilenen bilim dalı olup iç hastalıklarının bir yan dalıdır. Geriatri Uzmanı ünvanı hekimlere 4 yıllık iç hastalıkları uzmanlık eğitimi üzerine, içerisinde nöroloji ve psikiyatri gibi rotasyonların olduğu 3 yıllık geriatri yan dal eğitiminden sonra verilmektedir.

Geriatrist (Geriatri Uzmanı); görev tanımına uyacak şekilde; hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve mümkün ise psikolog ile birlikte çalışmalıdır. Geriatrist gerekli gördüğü durumlarda ilgili ana bilim dalları ile konsültasyon yapmaktan çekinmez. Sonuç olarak amaç; yaşlının sağlığını korumak, hastalığında tedavi etmek, bağımsız olarak yaşamını sürdürmesine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Dr. Işık'ın Uzmanlık Alanları

Alzheimer Hastalığı

Lewy Cisimcikli Demans

Frontotemporal Demans

Vasküler

Demans

Normal Basınçlı

Hidrosefali

Parkinson Hastalığı Demansı

Deliryum

Kognitif (Bellek) Yaşlanma

Geriatrik Depresyon

Düşmeler

Beslenme Bozukluğu

Kırılganlık

Sarkopeni

Bası Yarası

Tremor (Titreme)

Bakımveren Tükenmişliği

Başarılı (Sağlıklı) Yaşlanma

Yaşlıda Hipertansiyon

Yaşlıda Diyabet

Areas of Expertise

Kapsamlı Medikal Değerlendirme

Mobilitenin Değerlendirilmesi

Kas Gücü ve Kütlesinin Değerlendirilmesi

Beslenmenin Değerlendirilmesi

Fonksiyonelliğin Değerlendirilmesi

Duygudurumun Değerlendirilmesi

Kognitif Değerlendirme

İlaçların Değerlendirilmesi

Kontinansın 
Değerlendirmesi

Ağrının Değerlendirilmesi

Uykunun Değerlendirilmesi

Yaşanılan Ortamın Değerlendirilmesi

Videolar

Ayrıntılı Geriatrik Değerlendirme

bottom of page