top of page
Ati2.jpg

Öz geçmiş

İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamlamıştır. 1995 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru olarak mezun olmuştur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde 2002 yılında İç Hastalıkları eğitimini tamamlayarak İç Hastalıkları Uzmanı ve 2007 yılında Geriatri yan dal eğitimini tamamlayarak Geriatri Uzmanı olmuştur.

Yaşlılarda kognitif bozukluklar ve Alzheimer Hastalığı başta olmak üzere Demans (Bunama) sendromları üzerine gerek yurt içi gerekse yurt dışında mezuniyet sonrası eğitimini tamamlamıştır. Aralık 2006’da Doçent ve Mart 2012’de Profesör unvanı almıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmakta ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde “Sinir Bi-

limleri” doktora programına devam etmektedir. Aynı zamanda, Geriatrik Bilimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Temel ilgi alanları arasında özellikle yaşlılarda bellek bozuklarına neden olan Demans sendromları (Alzheimer Hastalığı, Lewy Cisimcikli Demans, Frontotemporal Demans, Vasküler Demans, Normal Basınçlı Hidrosefali, Parkinson Hastalığı Demansı), Deliryum, Kognitif (Bellek) Yaşlanma ve Başarılı Yaşlanma yer almaktadır. Bunların yanı sıra çoklu ilaç kullanımı (polifarmasi), düşme, tremor, bası yarası, beslenme bozukluğu, sarkopeni, kırılganlık ve osteoartrit gibi yaşlılık hastalıklarıyla da ilgilenmektedir.

Eğitim Hayatı

Lisans

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Askeri Tıp Fakültesi

Uzmanlık - İç Hastalıkları

GATA Askeri Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Uzmanlık - Geriatri

GATA Askeri Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı

Uzmanlık Sonrası

 • The Course of Elderly Caregivers, Association of Gerontology and Geriatrics, Bolu, 2003

 • The Course of Standardization of Neuropsychiatric Tests for Turkey “Cognitive Search in Dementia”, Istanbul, 2006

 • “The Course of The Visual Aural Digit Span Test (B Form)”, Turkish Psychophysiology and Neuropsychology Association, Ankara, 2008.

 • “Course of Experimental Animal Use” GATA Center for Research and Development, Ankara, 2009

 • “The course of Neuropsychological Tests I” (Stroop Test, Serial Digit Learning Test, Line Orientation Test (Turkish Form)); Turkish Psychophysiology and Neuropsychology Association, Ankara, 2010

 • “The course of Neuropsychological Tests II” (Wisconsin Card Sorting Test, Auditory Verbal Learning Test), Turkish Psychophysiology and Neuropsychology Association, Ankara, 2010

 • “Dementia: A Comphensive Update” Harvard Medical School, June 1-3, 2011, Boston, USA

 • “Geriatric Sleep Center, University of Lyon”, June 8-12, 2015, Lyon, France

 • Saint Louis Üniversitesi, Geriatrik Psikiyatri

 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinir Bilimleri Anabilim Dalı (Doktora Programı - Devam Ediyor)

Kitaplar

 • AT Isik, E Bozoglu: Chapter 20-INSULIN RESISTANCE IN ALZHEIMER DISEASE: Eds: Aucoin L, Prideux T:Handbook of Type 1 Diabetes Mellitus: Etiology, Diagnosis, and Treatment,  Nova Science, Hauppauge NY, 2010 (ISBN: 978-1-60741-311-0).

 • AT Isik, MR Mas: Chapter: Pathophysiology of Late Onset Alzheimer Disease: Eds: Suzanne De La Monte: Alzheimer’s Disease Pathogenesis-Core Concepts, Shifting Paradigms And Therapeutic Targets / Book 2, Intech, Croatia, 2011 p37-44 ISBN 979-953-307-022-2.

 • AT Isik, E Eker: Strategies And Initiatives For Dementia Care Services In Turkey: Eds: Hugo de Waal, John O’Brien, David Ames and Kostas Lyketsos: Designing and Implementing Successful Dementia Care Services. Wiley-Blackwell, UK, 2013;182-183. (ISBN: 9781119953494 - John Wiley & Sons)

 • Ahmet Turan Isik, M. Refik Mas, M. Akif Karan, George T. Grossberg:” New Horizons in Geriatric Medicine. Volume 1, Nova Science Publishers, Newyork, 2013 (ISBN: 978-1-62808-972-1).

 • Ahmet Turan Isik, M. Refik Mas, M. Akif Karan, George T. Grossberg: New Horizons in Geriatric Medicine. Volume 2, Nova Science Publishers, Newyork, 2014 (ISBN: 978-1-62808-976-9).

 • A Turan ISIK, George T. GROSSBERG: Delirium in Elderly Patients, Springer, 2018 (ISBN:978-3-319-65237-5) e ISBN: 978-3-319-65239-9

 • Ates Bulut, E., Isik, A.T., Geriatric Emergency and Prehospital Care. In: Rattan, S.I.S. (Ed.), Encyclopedia of Biomedical Gerontology. Elsevier. vol. 2, Academic Press, 2020: pp. 147–153. https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.62173-6 ISBN: 9780128160756

 • Kocyigit, S.E., Isik, A.T., Pressure Injury. In: Rattan, S.I.S. (Ed.), Encyclopedia of Biomedical Gerontology. Elsevier. vol. 3, Academic Press, 2020: pp. 77–91. https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.62164-5 ISBN: 9780128160756

 • Dokuzlar, O., Isik, A.T., Anorexia in Older People. In: Rattan, S.I.S. (Ed.), Encyclopedia of Biomedical Gerontology. Elsevier. vol. 1, Academic Press, 2020: pp. 229–235. https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.11290-5I SBN: 9780128160756

 • Isik, A.T., Aydin, A.E., Syncope. In: Rattan, S.I.S. (Ed.), Encyclopedia of Biomedical Gerontology. Elsevier. vol. 3, Academic Press, 2020: pp. 326–331.https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.11368-6 ISBN: 9780128160756

 • Soysal P., Arik F., Smith L., Jackson S.E., Isik A.T. Inflammation, Frailty and Cardiovascular Disease. In: Veronese N. (eds) Frailty and Cardiovascular Diseases. Advances in Experimental Medicine and Biology, 2020;vol 1216. Springer, Cham

 • AT Isik, P Soysal: Orthostatic Hypotension In The Elderly: Springer, 2020 (ISBN:978-3-030-62492-7) (eISBN: 978-3-030-62493-4)  doi: 10.1007/978-3-030-62493-4

 • Y Baykal, K Sağlam, Ahmet T. Işık, S Erikçi, İ Hakkı Koçar:”Antikoagülan ve Trombolitik Tedaviler”,GATA Basımevi, 2002 Temmuz Ayın Kitabı

 • Ahmet T. Işık, M. Refik Mas, Bilgin Cömert, Levent Yamanel, Eşref Çınar, I Hakkı Koçar. ”Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı”. GATA Basımevi,  2003 Haziran Ayın Kitabı.

 • Ahmet T. Işık, M. Refik Mas: “Spontan Bakteriyel Peritonit”. GATA Basımevi,  2004 Ankara

 • M. Refik Mas, Ahmet T. Işık, Bilgin Cömert, İ Hakkı Koçar:”Kolestazın Hücresel ve Moleküler Mekanizmaları”. GATA Basımevi, 2004 Ankara

 • A Turan Işık, M R Mas, H Doruk “Geriatrik Olgularda Bası Yaralarına Yaklaşım”, Çetin Ofset Matbaacılık, Ankara, 2006 (ISBN 975-98918-6-7)

 • Selahattin Erikçi, Refik Mas, Bilgin Cömert, Levent Yamanel, Ahmet Turan Işık: Sepsiste Yeni Ufuklar, Ankara, 2007 (ISBN:978-975-01293-0-9).

 • A Turan Işık,  H Doruk,  E Bozoğlu, JG Ouslander: Geriatrik Olgularda Üriner İnkontinans Ankara/Bolu Temmuz 2007 (ISBN: 9944-473-14-9)

 • M.Refik Mas, A Turan Işık, M.Akif Karan, Tanju Beğer, Şerif Akman, Tahir Ünal: GERİATRİ, TGV, Ankara, 2008 (ISBN:978-605-60015-0-5)

 • A Turan IŞIK, Engin EKER: Geriatrik Geropsikiyatrik Aciller, SomKitap, İstanbul, 2009 (ISBN:978-605-60355-1-7)

 • A Turan IŞIK, Oğuz TANRIDAĞ: Geriatri Pratiğinde Demans Sendromu, SomKitap, İstanbul, 2009  (ISBN: 978-605-60355-4-8)

 • A Turan IŞIK, Ergün BOZOĞLU: Geriatrik Olgularda Üriner İnkontinans SomKitap, İstanbul, 2010  (ISBN: 978-605-60355-6-2)

 • A Turan IŞIK, “Her Yönüyle Alzheimer Hastalığı” SomKitap, İstanbul, 2012 (ISBN:  978-605-61868-7-5).

 • A Turan IŞIK, “Geriatrik Olgularda Deliryum” İzmir Güven Kitap, İzmir, 2014 (ISBN:  978-975-6240-50-2).

 • A Turan IŞIK, Turgay ÇELİK “Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi” O’Tıp Kitapevi, İzmir 2015 (ISBN: 978-605-65139-7-8)

 • A Turan IŞIK, Pınar SOYSAL “Geriatri Pratiğinde Ölçekler” İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul 2016 (ISBN: 978-605-65139-7-8)

 • Pınar SOYSAL, A Turan IŞIK “Geriatri Pratiğinde Geriatrik Sendromlar” US Akademi, İzmir 2018 (ISBN: 978-605-9358-43-9)

 • A Turan IŞIK, Pınar SOYSAL “Türkiye Klinikleri Geriatri– Özel Konular: Geriatrik Aciller” 2019, Türkiye Klinikleri, Ankara,  978-605-034-101-0

Ödüller

 • Ahmet T. Işık, M. Refik MAS, M.Yaşar, A.Korkmaz, C.Akay, S.Deveci, B.Cömert, İ.Taşçı, N.Mas, İH Koçar; Deneysel akut nekrotizan pankreatitte inducible nitrik oksit sentetaz inhibitörü, meropenem ve hiperbarik oksijen kombinasyon tedavisinin rolü. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 2002, 1-6 Ekim; Dedeman-Antalya. En İyi Poster Ödülü.

 • M. Refik MAS, İlker Taşçı, Nüket Mas, Mustafa Sargon, Ahmet T. Işık, Bilgin Cömert, Ruhgün Başar, I Hakkı Koçar.”Taurin Amino Asidinin Deneysel Akut Nekrotizan Pankreatitin Geç Fazında Asiner Hücre Ultrastrüktürü Üzerine Etkisi”. 20. UGH 2003, 30 Eylül-5 Ekim .(En iyi poster)

 • M Refik Mas, İlker Taşçı, Nüket Mas, Ahmet T. Işık, Salih Deveci, Cemal Akay, Sevil Atalay Vural, Bilgin Cömert, Eşber Özkömür, Nuran Yener, Mithat Bozdayı:”Deneysel Karaciğer Fibrozisinde Peginterferon Alfa 2b ve Taurin Tedavilerinin Spontan Gerilemeye Katkısının İn-Vivo ve İn-Vitro Değerlendirilmesi.” 21. UGH, 2004; 31 Ağustos-5 Eylül, Kemer/Antalya, En İyi Poster Ödülü,

 • Ahmet T. IŞIK, Sezai AYDIN, Bilgin CÖMERT, Hüseyin DORUK, İlker TAŞÇI, Levent YAMANEL, M Refik MAS: ”Geriatrik Olgularda Medeni Durumun Geriatrik Değerlendirme Testlerine Yansıması” 4. Ulusal Geriatri Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül, Antalya, Sözel Bildiri Ödülleri (Birincilik Ödülü). 2005

 • Ahmet T Işık, M Cankurtaran, E Bozoğlu, H Doruk, MR Mas: İnsülin rezistansı ve kognitif fonksiyon arasında muhtemel bir ilişki var mı?” 5. Ulusal Geriatri Kongresi, 6-10 Eylül 2006 Antalya (Birincilik Ödülü)

 • Ahmet T. IŞIK, Turgay ÇELİK, Gökhan ULUSOY, Ergun BOZOĞLU, Önder ÖNGÜRÜ, Hüseyin DORUK, M. Refik MAS: Streptozotosinle oluşturulan Alzheimer hastalığı modelinde Curcuminin etkinliği” 6. Ulusal Geriatri Kongresi, 16-20 Ekim 2007 Antalya (Birincilik Ödülü).

 • M. Refik MAS, Ramazan ÖCAL, Ahmet T IŞIK: Deneysel Kronik Pankreatitte GFP ile Transfekte Edilmiş Mezankimal Kök Hücrenin Rolü 24. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-21 Ekim 2008 Nevşehir (Deneysel Araştırma Ödülü).

 • Ahmet T. IŞIK, Ergun BOZOĞLU, Turgay Celik, A. Uğur URAL, M. Gokhan ULUSOY, Elvin AKDAĞ, Birsen ELİBOL. Streptozotosinle oluşturulan deneysel Alzheimer Hastalığı modelinde mezenkimal kök hücre tedavisi. 8. Ulusal Geriatri Kongresi 29 Ekim-01 Kasım 2009 Fethiye/MUĞLA. (Birincilik Ödülü).

 • P Soysal, AT Işık, B Büyükaydın, R Kazancıoğlu: Yaşlı Hastalarda Hangisi Daha Kötüdür: Son Dönem Böbrek Yetersizliği mi Alzheimer Hastalığı mı? 12. Ulusal Geriatri Kongresi-10 Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu 5-8 Mart 2015, Antalya (Birincilik Ödülü).

 • Ö Küçükgüçlü, AT Işık, “Alzheimer hastalığı Olan Bireyin Bakım Verenlerine Uygulanan Destek Grup Girişiminin Bakım Veren Yükü Üzerine Etkisi: Kalitatif ve Kantitatif Yaklaşım.” Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülleri Mayıs 2016, İzmir (Birincilik Ödülü).

 • P Soysal, Aydin AE, Koc Okudur S, AT Işık :Geriatrik Olgularda Ortostatik Kan Basıncı Değişiklikleri Ne Zaman Ölçülmeli: 1., 3. ya da 5. Dakika? " 12-16 Ekim Sueno Hotel & Kongre Merkezi, Belek Antalya,18.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 2016 “En İyi Kinik Araştırma Ödülü (Birincilik Ödülü)”

 • S. Şahin, N Kocakoç, M Kılınçer, N İlçin, B Topçu, B Tastan, AT Işık, İ Tufan, B Özkan, F Akçiçek: One of the first in geriatrics field in Turkey: The Aged-Friendly Hospital Project-Izmir/Turkey Uluslararası Akademik Geriatri Kongresi 12-16 Nisan, Antalya 2017 (Üçüncülük Ödülü)

 • ZY Şahin, E Ateş Bulut, P Soysal, AT Işık: Geriatrik Olgularda D Vitamini Eksikliğinin Yürüme Ve Denge Parametreleri Üzerine Uzun Dönem Etkisi. 6. Geriatri Günleri, İzmir, 2018. (En iyi Sözlü Bildiri)

 • P Soysal, E Dutoğlu, F Arık, U Kalan, R Kazancıoğlu, AT Işık: Geriatrik Kadın Olgularda Noktürü Sıklığı ve Noktürinin Klinik Yansımaları. 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 9-13 Ekim 2019 (Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü)

Dr. Işık'ın güncel tüm akademik çalışmalarına erişmek için tıklayınız.

bottom of page